Hva skiller en god og dårlig hjemmeside?

Skrevet av Sivert Sletten
22. januar 2019
22. januar 2019 sivert
Tviler du på at hjemmesiden til din bedrift er god nok?

Spør deg selv: Hvilken tilstedeværelse har jeg på nettet? Å være online med produkter eller tjenester er i seg selv ingen mirakelkur. Digital markedsføring er som like enkelt og like vanskelig som all annen markedsføring. Graden av suksess avhenger av hvordan du som avsender formidler et budskap som overbeviser mottaker. Altså, for å score hos kunden må du vite hvordan du scorer høyt på alle de områdene som til sammen gir en nettside som selger.

Start gjerne med å teste deg selv på spørsmålene under:

Forståelig og appellerende innhold:

  • Bruker jeg et språk som når den allmenne brukeren eller er hjemmesiden preget av et stammespråk med kompliserte begreper og innviklede formuleringer?
  • Er innholdet preget av god rettskriving, eller har det mange språklige feil?
  • Er hjemmesiden så pakket med informasjon at brukeren vil bruke lang tid på å finne ut hva bedriften driver med, eller kommer budskapet mitt raskt og tydelig fram?
  • Er innholdet gammelt og utdatert, eller frisker jeg stadig opp slik at hjemmesiden er optimalisert for søkemotorene?
  • Vil en bruker lett kunne finne relevant kontaktinformasjon, eller ligger opplysningene så skjult at brukeren kan gi opp å finne dem?

Design som gir brukeren lyst til å utforske mer:

  • Har hjemmesiden et moderne, tiltalende design som gjør at brukeren ønsker å utforske mer, eller framstår designet som foreldet?
  • Er hjemmesiden overlesset av illustrasjoner, og har farger og linjer som skriker mer enn de appellerer, eller har siden en balansert bruk av illustrasjoner og en gjennomgående fargepalett?

Brukervennlige tekniske løsninger:

  • Har jeg en responsiv hjemmeside som vises like godt på alle skjermstørrelser, eller er siden lite mobilvennlig?
  • Er hjemmesiden treg, eller er den rask?
  • Har hjemmesiden gode navigasjonsmuligheter som gjør det enkelt for brukeren å finne relevant informasjon, eller vil brukeren lete i sirkel eller trykke på lenker som fører til utdaterte sider?

Hvis du skal være helt ærlig med deg selv, hvor mange kulepunkter scorer du på? Ja, hvor god eller dårlig hjemmeside har du egentlig? Hvis hjemmesiden kan bli bedre på flere områder, se positivt på det: Din bedrift har et stort og uforløst salgspotensial!
Tviler du på at hjemmesiden til din bedrift er god nok?

Spør deg selv: Hvilken tilstedeværelse har jeg på nettet? Å være online med produkter eller tjenester er i seg selv ingen mirakelkur. Digital markedsføring er som like enkelt og like vanskelig som all annen markedsføring. Graden av suksess avhenger av hvordan du som avsender formidler et budskap som overbeviser mottaker. Altså, for å score hos kunden må du vite hvordan du scorer høyt på alle de områdene som til sammen gir en nettside som selger.

Start gjerne med å teste deg selv på spørsmålene under:

Forståelig og appellerende innhold:

  • Bruker jeg et språk som når den allmenne brukeren eller er hjemmesiden preget av et stammespråk med kompliserte begreper og innviklede formuleringer?
  • Er innholdet preget av god rettskriving, eller har det mange språklige feil?
  • Er hjemmesiden så pakket med informasjon at brukeren vil bruke lang tid på å finne ut hva bedriften driver med, eller kommer budskapet mitt raskt og tydelig fram?
  • Er innholdet gammelt og utdatert, eller frisker jeg stadig opp slik at hjemmesiden er optimalisert for søkemotorene?
  • Vil en bruker lett kunne finne relevant kontaktinformasjon, eller ligger opplysningene så skjult at brukeren kan gi opp å finne dem?

Design som gir brukeren lyst til å utforske mer:

  • Har hjemmesiden et moderne, tiltalende design som gjør at brukeren ønsker å utforske mer, eller framstår designet som foreldet?
  • Er hjemmesiden overlesset av illustrasjoner, og har farger og linjer som skriker mer enn de appellerer, eller har siden en balansert bruk av illustrasjoner og en gjennomgående fargepalett?

Brukervennlige tekniske løsninger:

  • Har jeg en responsiv hjemmeside som vises like godt på alle skjermstørrelser, eller er siden lite mobilvennlig?
  • Er hjemmesiden treg, eller er den rask?
  • Har hjemmesiden gode navigasjonsmuligheter som gjør det enkelt for brukeren å finne relevant informasjon, eller vil brukeren lete i sirkel eller trykke på lenker som fører til utdaterte sider?

Hvis du skal være helt ærlig med deg selv, hvor mange kulepunkter scorer du på? Ja, hvor god eller dårlig hjemmeside har du egentlig? Hvis hjemmesiden kan bli bedre på flere områder, se positivt på det: Din bedrift har et stort og uforløst salgspotensial!