Å være der hvor kundenes tillit skapes

Skrevet av Sivert Sletten
15. januar 2019
15. januar 2019 sivert
«Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.» Sitatet tilhører Finn Skårderud, en norsk psykiater og forfatter, og har kanskje aldri stemt mer. Internett har blitt en så integrert del av moderne menneskers hverdag at få i dag hevder at de klarer seg uten. Og selv om det var mennesket som først skapte dette globale datanettverket, former nå også nettet i stor grad oss. Våre medievaner, forbrukervaner, hvordan vi innhenter og bearbeider informasjon og tar valg i forhold til tjenester og produkter – svært mye styres i dag av hva som gjelder online. Møtet mellom den virkelige og digitale verden, og de spennende synergiene som oppstår, gir dermed også noen konsekvenser som enhver bedrift bør være klar over.

Ta for eksempel kundereisen: Før ble troverdighet og tillit bygd opp gjennom et årelangt kundeforhold, gjerne over en skranke, ansikt til ansikt. Nå etableres slik tillit på sekunder. I cyberspace. Ett tastetrykk – og en hjemmeside avslører raskt en bedrifts profesjonalitet, aktualitet og kvalitet – eller det stikk motsatte. Tilliten kan i tillegg vokse seg sterkere gjennom digitale møter i nyhetsbrev, sosiale medier, chattetjenester og blogger. Ja, sterke kunderelasjoner kan i dag bygges vel så mye i den digitale verden som i den virkelige. Det vi gjør digitalt, reflekterer hvem vi er og hva vi står for. Og selv om internett har endret våre strategier for å bygge denne tilliten, reagerer kundene fortsatt på god informasjonsdeling, kunnskap og service som overbeviser, og suveren pris. Presterer du derimot dårlig på nett, mister kundene tillit. Og du mister kunder. Nettet skaper nemlig kundenes tillit.

Derfor er det ikke lenger et spørsmål om en bedrift bør ha en hjemmeside eller ikke. Å være synlig på nett er et must. Du bør heller spørre deg selv: Hvilken tilstedeværelse på nettet har jeg? Og hvordan kan bedriftens nettside gjøre at kundene velger meg framfor konkurrenten?

Kunden som bestemmer

Internett har gjort dagens kunder kravstore. Ett tastetrykk til – og de er over på nettsteder som tilbyr de samme tjenestene og produktene som deg, men på en ørliten mer innbydende, slagferdig og overbevisende måte. Hvorfor skulle de da velge deg, som i tillegg lander som en kråke på de plattformene som folk flest bruker? Ja, for det er også kundene som styrer hvilke digitale plattformer du bør være aktiv på. Så hvordan ser din bedrift ut på nettbrett? Vil du være en troverdig og effektiv tjenesteleverandør på en smarttelefon? Vil en travel kunde enkelt finne dine produkter på nettet, og få all relevant informasjon så delikat presentert at det vil være innlysende å gjøre forretninger med nettopp deg?

Dagens normer og trender på internett er i morgendagens digitale søppelkasse. Og når dagens markeder snur så hurtig som de gjør, er det de bedriftene som klarer å omstille seg raskt, spesielt i forhold til den teknologiske utviklingen, som lykkes best. Så spør deg selv også dette: Hvordan kan min bedrift være oppdatert på hva som gjelder på nett i dag, og samtidig være rede for utviklingen som følger i morgen?

Alt handler om å være til stede på nettet. På riktig måte. Til riktig tid. Gevinsten å stadig spille på lag med både den digitale verden og kundene som opererer i den, er nemlig verdt tusen ganger innsatsen. For hva er vel bedre enn å få kundenes tillit – i et nærmest uendelig marked?

«Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.» Sitatet tilhører Finn Skårderud, en norsk psykiater og forfatter, og har kanskje aldri stemt mer. Internett har blitt en så integrert del av moderne menneskers hverdag at få i dag hevder at de klarer seg uten. Og selv om det var mennesket som først skapte dette globale datanettverket, former nå også nettet i stor grad oss. Våre medievaner, forbrukervaner, hvordan vi innhenter og bearbeider informasjon og tar valg i forhold til tjenester og produkter – svært mye styres i dag av hva som gjelder online. Møtet mellom den virkelige og digitale verden, og de spennende synergiene som oppstår, gir dermed også noen konsekvenser som enhver bedrift bør være klar over.

Ta for eksempel kundereisen: Før ble troverdighet og tillit bygd opp gjennom et årelangt kundeforhold, gjerne over en skranke, ansikt til ansikt. Nå etableres slik tillit på sekunder. I cyberspace. Ett tastetrykk – og en hjemmeside avslører raskt en bedrifts profesjonalitet, aktualitet og kvalitet – eller det stikk motsatte. Tilliten kan i tillegg vokse seg sterkere gjennom digitale møter i nyhetsbrev, sosiale medier, chattetjenester og blogger. Ja, sterke kunderelasjoner kan i dag bygges vel så mye i den digitale verden som i den virkelige. Det vi gjør digitalt, reflekterer hvem vi er og hva vi står for. Og selv om internett har endret våre strategier for å bygge denne tilliten, reagerer kundene fortsatt på god informasjonsdeling, kunnskap og service som overbeviser, og suveren pris. Presterer du derimot dårlig på nett, mister kundene tillit. Og du mister kunder. Nettet skaper nemlig kundenes tillit.

Derfor er det ikke lenger et spørsmål om en bedrift bør ha en hjemmeside eller ikke. Å være synlig på nett er et must. Du bør heller spørre deg selv: Hvilken tilstedeværelse på nettet har jeg? Og hvordan kan bedriftens nettside gjøre at kundene velger meg framfor konkurrenten?

Kunden som bestemmer

Internett har gjort dagens kunder kravstore. Ett tastetrykk til – og de er over på nettsteder som tilbyr de samme tjenestene og produktene som deg, men på en ørliten mer innbydende, slagferdig og overbevisende måte. Hvorfor skulle de da velge deg, som i tillegg lander som en kråke på de plattformene som folk flest bruker? Ja, for det er også kundene som styrer hvilke digitale plattformer du bør være aktiv på. Så hvordan ser din bedrift ut på nettbrett? Vil du være en troverdig og effektiv tjenesteleverandør på en smarttelefon? Vil en travel kunde enkelt finne dine produkter på nettet, og få all relevant informasjon så delikat presentert at det vil være innlysende å gjøre forretninger med nettopp deg?

Dagens normer og trender på internett er i morgendagens digitale søppelkasse. Og når dagens markeder snur så hurtig som de gjør, er det de bedriftene som klarer å omstille seg raskt, spesielt i forhold til den teknologiske utviklingen, som lykkes best. Så spør deg selv også dette: Hvordan kan min bedrift være oppdatert på hva som gjelder på nett i dag, og samtidig være rede for utviklingen som følger i morgen?

Alt handler om å være til stede på nettet. På riktig måte. Til riktig tid. Gevinsten å stadig spille på lag med både den digitale verden og kundene som opererer i den, er nemlig verdt tusen ganger innsatsen. For hva er vel bedre enn å få kundenes tillit – i et nærmest uendelig marked?